Teruna berani buka perniagaan syarikat bukan bumiputera

Trending

Kuasa tuai rumah

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel
KENANG… Bala ketuai raban bansa ti udah dipadu gawa, Tuai Rumah Akul Dagang (bediri, enam kanan).

SIBU: Bansa Dayak Iban bepegai teguh ba Adat Asal dikena nanggam pendiau enggau ulah begulai enggau diri sama diri awakka mai penyelap, pengerai enggau pengelantang ngagai diri serumah.

Ku Tuai Rumah Akul Dagang ari Sungai Belalang, Salim di Sibu, ulah enggau pendiau ti meruan nitihka adat ukai semina nanggam diri sebansa enda belah tang mupuk matih pendiau ti menyana ba mua Petara ngambika tau diau chelap lindap nguan menua.

Nya alai ku iya, penyalah ti seruran nyadi kemaya hari tu kelebih agi ba kandang mengeri besai jarang bendar bisi didinga kelia ba rumah panjai kitai bansa Iban.

“Penyalah ti suah nyadi maya nya suba semina penyalah mit ti bisi kaul enggau ruang bilik, belaki bebini lalu ketegal jaku petenah sekeda orang ba rumah panjai.

“Orang ti mantaika sebana suah agi madah ngagai tuai rumah ngambika pekara nya ulih diperunding.

BEJALAIKA ADAT… Tuai Rumah Akul Dagang

“Enti tuai rumah nya mujur ngumbuk kededua piak ngampunka penyalah pangan diri lalu ngelalau seduai enda ibuh dibai ke tengah,” ku iya nerang.

Taja pia ku iya, enti sema nyau enda ulih diperunding agi entara seduai nya, dia orang ti mantaika sebana deka nesau lalu mai sida serumah beranchau tikai ba ruai iya.

Pengawa tu suah agi diatur pengudah ngintu diri lemai hari lalu bisi orang diasuh bepadah ngagai genap pintu ngambika begelumu ba ruai orang ke bisi hal nya tadi.

“Pengudah semua orang sampal datai, dia tuai rumah deka nanya piak ti mantaika sebana pasal tuju enggau kebuah iya mai sida serumah begempuru ba ruai iya.

Baca lain  Pemedis nujah ‘bara api’ enda ngelemika semangat Lidiana Dawi nyapai juluk ati

“Orang ke empu bilik nya lalu madahka cherita ke nyadi ari sukut runding iya. Udah iya tembu, nya baru orang ke dituduh iya nya pan lalu madah utai ke nyadi ari sukut iya empu.

LANTING… Sekeda ari tajau enggau keresa lama tau dikena ngisi ukum tauka tunggu.

“Enti orang ngempu sebana bisi bukti, iya diberi peluang mantaika bukti dikena nyukung utai dituduh iya.

Nya alai, bepanggai ba penau orang ke dituduh nya nyakal sebarang pekara ti nuduhka iya ngereja penyalah,” ku Tuai Rumah Akul lebuh dirandau Suara Sarawak pasal pangku pengawa iya ngatur adat enggau rayat di rumah panjai.

Ba pekara tu ku iya, kaban belayan mega deka nanahka kedua-dua piak nya tadi lalu enti semua orang ti diberi peluang bejaku nya udah mansutka jaku diri, dia tuai rumah deka minta runding enggau sanding penemu ari sida ke tuai.

Pengudah semua runding enggau penemu digempung, tuai rumah deka meri pemutus sentang pekara nya lalu deka ngeletak ukum ke dikumbai tunggu.

Rintai ukum tauka tunggu tu bepun ari Menukul (50 sen) ditangkan enggau Jabir (RM1), Panding (RM2), Rusa (RM4) tauka Alas (RM8) lalu enti kes enda teputar, tuai rumah mega ulih ngiga jalai bukai.

KENANG… Bala ketuai raban bansa ti udah dipadu gawa, Tuai Rumah Akul Dagang (bediri, enam kanan).

Ambika chunto ba kes ngenchuri, tuai rumah ulih mansutka jaku munyi tu; kita udah ningaka serebana ari unggal A nuduh B bisi ngambi kain pandak anak iya. Unggal B udah nyangkal tuduh nya lalu kita mega bela ninga jaku ari sida ke bukai sentang pekara tu.

Baca lain  Tambang bilun niki ngeruga industri dagang temuai Mulu-Bario

“Aku ngasaika diri tusah bendar deka bepanggai ba saksi ari kededua piak, nya alai aku enda ulih mutuska pekara tu.

“Taja pia, aku deka ngengkahka raga ba penama rumah panjai kitai tu lalu ngarapka orang ke ngambi kain nya mulaika utai ti diambi iya ngagai siti ari dua raga nya kandang tiga hari.

“Enti orang ke ngenchuri nya enda mulaika kain ti dichuri iya dalam timpuh ke udah diletak, dia iya deka ditinggang ukum,” ku iya ngelansa chara ngatur adat tauka tunggu.

Nangkan nya ku iya, lebuh raga nya udah diengkah ba endur ti udah disedia tuju pengawa nya, dia tuai rumah tauka pengari iya deka besampi ngagai petara minta orang ke ngenchuri utai nya diukum enti sema iya enggai ngemulaika utai ti diambi iya.

Ketegal takut disumpah suah bendar orang ke ngambi utai orang bukai nya deka mulaika utai nya maya malam dalam timpuh ti udah diletakka tuai rumah.

Nya kebuah ku iya, lebuh Rajah Putih iya nya bepun ari James Brooke udah merintah menua Sarawak, sebagi ari kod adat bepelasarka Adat Iban dipejalai dikena nangkup tusun tunggu ti udah bisi ngelama tu.

“Sistem ukum ngena kati enggau pikul nyadika chara ngeletak ukum taja utai tu nadai kaul enggau pemerat baka ke kala didinga.

“Ambika banding, satu kati tauka sekati nya sama enggau mata duit 72 sen lalu sepikul nya sama enggau 40 kati, dikena ngira penyampau ukum ti dikalih ngagai mata duit RM28.80,” terang iya.

Baca lain  RM25,000 ungkup ngaduka pemansang Rh Enjawan

Berindik ari nya, tuai rumah ti dipadu gawa deka bejalaika kuasa iya bepelasarka sistem kod ti nitihka sistem tusun tunggu.

Nambahka nya, tuai rumah bisi kuasa ngeletak ukum manggai lima kati baka ba kes butang, ngemaluka orang tauka kes ruang bilik ke bukai.

“Taja pia, sida agi ulih ngapil enti enda puas ati enggau pemutus pechara nya. Semua apil dibai ngagai kort penghulu. Kuasa penghulu ba sekeda rumah panjai semina ulih ngeletak ukum 20 kati lalu kuasa ke tinggi agi iya nya rekaya tauka orang kaya ulih ngeletak ukum datai ke 40 kati.

“Chunto kes ti tau dibai ngagai penghulu iya nya bekaul enggau orang indu ke ngandung sereta deka ngambu apai ke anak dikandung iya.

“Kes baka tu taja pan bisi tang jarang amat nyadi. Enti lelaki nya ditemu salah lalu enggai jadi enggau indu nya, dia iya tau diukum sepuluh kati (RM7.20).

“Taja ukum nya enti diperati ari runding tauka penemu kemaya hari tu chukup nadai nilai lalu baka ke ngemelikka orang ke mantaika sebana tang chukup ngemalu orang bempu penyalah.

“Sekayu rumah panjai tauka genturung pendiau dia deka semampai bekenangka orang ke ngereja penyalah nya.

“Ketegal mayuh Iban udah ngembuan pelajar tinggi kemaya hari tu, sida tebal agi ngagai luyar sereta kort sivil minta sanding penemu tauka mutar penanggul sida,” ku iya nyimpul randau.

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

28 Mei 2023

Berita Terbaru