Lebih 30 aktiviti diatur nyerumba RFF2019

KUCHING: Lebih 30 aktiviti deka diatur nyerumba Rainforest Fringe Festival 2019 (RFF2019) lapan hari berunggu.

Menteri Dagang Temuai, Seni, Main Asal, Nembiak enggau Lumba Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah madahka pengerami tu deka berengkah ari 5 Julai tu, ditu.

“Pengerami tu deka mandangka mayuh macham pengawa bekaul enggau main asal enggau daya idup rayat Sarawak nyengkaum setail gari, seni, muzik, filem, tanda, pemakai enggau ke bukai.

“Mensia mayuh mega tau ngulu licha, pengawa mandang, pemerindang main asal ba luar, tamu enggau mayuh agi,” ku iya.

Abdul Karim mansutka jaku tu rambau aum pemberita di Baitulmakmur ditu, kemari.

RFF2019… Abdul Karim disempulang bala bukai rambau aum pemberita di Baitulmakmur kemari.

Nangkan nya ku iya, sebagi ari atur pengerami pemadu besai tu ti deka matak penatai mensia mayuh iya nya pengawa mandangka keringkam enggau songket Sarawak.

“Pengawa tu diatur kena 5 Jun beserimbai enggau bejadika pengerami ba Begunan Dun Lama.

“Lalu DYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong disadang datai bejadika pengawa tu,” ku iya.

Sarawak chukup temegah laban Raja Permaisuri Agong deka datai baru kitu pengudah penemuai iya dalam bulan April tu tadi, ku iya nambah.

Sama datai baum Menteri Muda Dagang Temuai, Seni enggau Main Asal Datuk Lee Kim Shin, Direktor RFF2019 Joe Sidek sereta bala bukai.