Trending

Mount Hosanna Chapel Lambang ‘Trinity’

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

LEBUH kitai nemuai ngagai Bagi Menua Simanggang, anang sesekali muai peluang napatka Mount Hosanna Chapel.

Gerija nya chukup tebilang ba rayat Sarawak ti megai jalai pengarap Kristian kelebih agi ba komuniti Simanggang laban ngembuan langkar tengkebang ti chukup nyelai.

Langkar tengkebang gerija nya nadai ditemu ba sebarang gerija ba dunya tu laban ngembuan begunan baka gaya tiga batang lilin ti benung bediri sereta bechura burak beresi.

Tiga lilin nya mai reti ‘Trinity’ lalu ba jalai pengarap Kristian, Trinity nya ngelambang Apai, Anak enggau Roh Kudus.

Ukai naka nya aja, siti agi penyelai gerija ti didirika ba atas bukit nya bisi ngembuan 100 anak tangga.

Tangga nya dikumbai ‘Tangga Jakob’ ti mai reti tangga nuju Serega tauka a ladder to Heaven.

Bepelasar penerang sejarah, gerija nya ditumbuhka siku tuai pengarap Roman Katolik ti tebilang ba Sarawak iya nya niang Father Richard Khoo ba taun 1997.

Taja pen niang Father Richard Khoo udah midang kena 19 September 2016 ba umur 76 taun tang jasa iya kelebih agi ba pengawa nirika gerija nya meruan dikenang.

Pia mega, gerija nya chukup muntang dilawa laban bepalan ba tisi Jalai Besai Pan Borneo (LPB) sereta ulih dipeda ari jalai.

Enti ari Mengeri Simanggang, gerija nya urung 34 kilometer (km) penyauh tauka 30 minit aja tang enti ari Pasar Lachau urung 19 km penyauh tauka 14 minit.

Pengawa sembiang mas ba gerija nya genap Hari Minggu berengkah dipejalaika pukul 10.30 pagi.

Mensia mayuh kelebih agi raban Kristian diperansang ngetu nimpai pemanah enggau penyelai kelimpah besembiang ba gerija nya enti sida bisi mansa palan nya.

SELAMAT DATAI… Pintu penama nuju Mount Hosanna Chapel sereta ngembuan 100 anak tangga ti mai reti jalai nuju Serega. – GAMBAR MOHAMMAD HAFIZAN HANAFI
ARAM SEMBIANG… Sekeda raban Kristian Katolik besembiang ba Mount Hosanna Chapel. – GAMBAR WOMEN WITH BIG DREAM

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

22 September 2023

Berita Terbaru