Pengelandik nenun digempuru nengah Kus Tenun Leka Marik

KUCHING: Kus Tenun Leka Marik nyadi pelasar dikena ngenegapka pengawa betenun sereta belajarka chara baru.

Bisi sepuluh iku penyereta ari Biro Indu Layar, Serakup Indu Dayak Sarawak (SIDS) Pampang Betong enggau Akademi Ranyai Gemilang nyereta kus nya berengkah 24-26 Februari tu tadi ba Galeri Tun Jugah.

Adun Layar Gerald Rentap Jabu madahka kelimpah dikena nambahka penemu enggau ngansah pengelandik betenun, bala penyereta mega diajar teknik baru nenun ngena leka marik.

“Teknik baru tu tau dikerembai nyadi siti kereban ba pengawa ngaga pekayan ti ulih dikena ninting hari.

“Ambika chunto, pekayan baka kain enggau baju tau ditambah chura burie kelimpah ditenun ba pua kumbu tauka selampai,” ku iya.

NGANSAH PENGELANDIK… Tenun leka marik dikena ngelagu baju ngambi manding agi dipeda.

Rentap mansutka penemu tu lebuh dirandau Suara Sarawak, kemari lebuh dipinta ngelansa pejalai kus dua hari berunggu nya.

Iya madah, nengah kus tu mega bala penyereta ulih nambahka penatai pemisi sereta nyungkak ekonomi ruang bilik sida.

Kelimpah ari nya ku Rentap, sida mega ulih bekunsi sereta besilih penemu enggau pangan diri baka bansa chura, leka marik ke dikena enggau buah tenun ti bebida nitihka penau enggau pengelandik siku-siku.

“Sida ke udah belajarka chara nenun baru tu ulih ngajar bala bukai ti angkunka pengawa asal tu ba sitak Layar.

Suara Sarawak