Program TV Pelajar ulih dipeda semilan jam sehari

KUCHING: Opis Menteri Pelajar (KPM) seruran bebendar negapka program TV Pelajar (TVP) ngena chara ti lebih engkeman.
Dalam siti penerang media kemari, KPM madahka naka diatu TVP mandangka program sepengelama semilan jam sehari iya nya dua jam di TV Okey, empat jam di Astro Tutor enggau tiga jam di NTV7.
Ku penerang media nya, opis menteri sedarka penyampau jam program nya dipandangka agi bedau chukup lebuh ngira guna program nya maya diatu.
“Kami nerima semua timbal enggau perambu semua piak bekaul TVP.
“KPM mantaika baru TVP konvensional dikena mantu nembiak ti nadai ngembuan arus penyambung internet nitihka Pengawa Ngajar enggau Belajar ari Rumah (PdPR),” ku penerang nya.
Kelimpah ari nya, KPM udah mandangka baru TVP ba stesyen televisyen kena 6 April taun siti nyin kemari pengudah Perintah Besai bejalaika Atur Tagang Pejalai (PKP) berengkah 18 Mac 2020.
TVP keterubah dipandangka ba stesyen televisyen konvensional kena taun 1972 sebedau dipindahka ngagai tali arus nengah Eduweb TV kena 1 Mac 2008.
Taja pia, bepun 1 Januari 2009, TVP badu dipandangka ba program stesyen televisyen konvensional.