GPS enda mantul ngapa negika hak S’wak

KUCHING: Kepala Menteri Sarawak kelima niang Pehin Sri Adnan Satem tauka Tok Nan udah lama ngingatka rayat Sarawak pemesai reti Sempekat Malaysia 1963 (MA63) ke alai Sarawak patut bisi penuduk ba Perintah Besai.

Adun Tanjong Datu-PBB, Datuk Amar Jamilah Anu mansutka penemu nya lebuh bejuraika pekara Ubah Kontitusyen Perintah Besai ba Aum Keterubah Renggat Keempat Dun ke-18 ditu, tadi.

“Pengudah niang Tok Nan mangku pengawa, konstitusyen tu diperatika baru lalu tu ngasuh niang ransing agi nagih Perintah Besai dataika iya ngatur randau enggau Menteri Besai lebuh nya.

“Tok Nan keran deka ngambi pulai enggau nagih status Sarawak sereta negika hak rayat Sarawak ti nyadi hak kitai semua,” ku iya.

Ku Jamilah nambah, randau entara niang Tok Nan enggau Menteri Besai tau dikumbai mujur pengudah Komiti Nurunka Kuasa ditumbuh ba renggat Perintah Besai ti gawa matau tikas kuasa Pengereja Pengawa, Hak Nengeri sentang royalti minyak enggau gis.

Jamilah Anu

“Ngenang pekara ti baru nyadi pasal ubah Konstitusyen Perintah Besai, dipeda baka ngelaungka peminta MA63.

“Pekara tu besibil enggau peminta rayat Sarawak ti agi bepegai ba MA63. Kort Perintah Besai mega udah mutuska MA63 nyadi dokumen undang-undang ti diaku, iya nya kort ti pemadu tinggi di menua tu,” ku iya.

Ku iya, bala MP GPS netapka penemu Artikel 1 (2) Konstitusyen Perintah Besai enda tau enda disengkaum dalam MA63 ti nyadi kuasa undang-undang ba kort Perintah Besai.

“Tu mega ngayanka Perintah GPS ngamatka semaya deka ngetanka hak Sarawak.

“Bala MP PH semina deka ngasuh rayat Sarawak saru penemu laban perambu ubah sida ba Pekara 1 (2) ti deka mulaika status Sarawak enggau hak baka ti ditetapka ba MA63 nya enda lurus,” ku iya.

Ku iya, niang Tok Nan endang dekaka Sarawak bisi penuduk ti patut dalam Malaysia sereta dijaga Konstitusyen ti udah disetuju di baruh MA63, mega patut dipebasa Perintah Besai.

“Nya kebuah 22 Julai diangkat nyadi hari besai kena ngingatka semua rayat Malaysia ke alai Sarawak udah teulihka kuasa megai menua sereta bisi Kepala Menteri sereta Kabinet sebedau Malaysia ditumbuh.

“Sarawak udah nya mega bisi kuasa autonomi ba pekara politik enggau agih belanja kediri, enda sebaka enggau bMalaya,” ku iya.

Jamilah ti mega balu niang Tok Nan, madahka diri setujuka penetap penemu bala kaban GPS ke bukai nyukung Pekara 1 (2) Konstitusyen Perintah Besai ngemasukka MA63. Iya mega madahka GPS enda mantul ngapa ba ubah undang-undang nya.