Trending

Adat Belaki Bebini

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

SRI AMAN: Mayuh chara enggau adat basa dikemeran bansa Dayak maya bujang dara netapka diri nirika rumah tangga tauka belaki bebini.

Ku Insol Harry, 47 taun, enti suba tebal agi sida ke bujang dara tu disabung jadi apai indai tang diatu mayuh sida jadi keran ari ke besulu enggau nanggam pengerindu, pangan dipilih nitihka kedeka ati diri empu.

“Reti jadi keran tu indu enggau lelaki bela keranka pangan diri lalu jadi nadai nanya penemu apai indai dulu. Enti jeman agi ngayap menya nitihka tusi sida ke tuai, indu lalu nitihka orang lelaki.

“Baka nya mega sida ke lelaki ngayap lalu ngalika diri, lelaki tu dikira mutus ati ngugika bilik orang indu, enda bepadah ngagai apai indai dulu, empa pengeran deka jadi,” ku Insol, peranak Batu Lintang, Undop ditu ngelansa.

Kitai bansa asal endang meruan adat belaki bebini ti ditali ari aki ini menya, semina diatu bida iya nadai agi adat ngayap – lelaki ngabas indu, ti diasuh apai indai lelaki.

PUNGKA LELAKI… Ngepan lelaki ngipakka pemerani bujang berani Iban.

“Lebuh ke ngayap, lelaki nya ukai ngenanika indu aja tang mega ngerak sida indu nya sebilik. Udah sepintu sebilik dani magang baru sida berandau. Ngayap tu kadang bisi dua tiga malam nganti bulih jaku ari indu enggau sida sebilik.

“Lelaki ke ngayap nyadi ka pelasar jaku apai indai indu enggau lelaki. Chukup tauka mansau randau baru apai indai lelaki datai nganjung Bentak Selong ngagai orang indu.

“Sida lalu nanggam semaya netapka hari bulan deka ngambi indu. Udah nya rumah panjai indu enggau lelaki sedia dulu nutuk pulut, numpi, ngerendai, ngaga tuak, begiga dulu ke kampung enggau babas baka pengawa berikan, ngasu jelu dikena berami,” ku iya nerang silik.

Nangkan nya ku Insol ti penakan Iban China tu, anak ke mereti sereta ngasika jaku apai indai diasuh orang belelang ngagai menua bukai tauka begiga ngagai kampung begulai enggau bakih lalu mandal iya enda ibuh enggau ngambi indu, nangika diri dikumbai orang kelalu gagit deka bebini.

“Maya ngambi indu tu sida bekangau enggau nibarka jaku tesau ngagai kaban belayan disempulang tabuh bebala mayuh. Sida mega ngaga keduran lemai ngampun ngagai petara awakka pengawa muntang nadai utai nangul enggau nekul.

BAJIK BAKA KUMANG… Ngepan sida ke dara lebuh pengerami melah piang.

“Sida bebiau munuh manuk sebedau nurun sereta ngemai kayu burung, lebih agi paung nendak awak ke chelap. Sida mega ngemai utai ke dipakai enggau diirup ngintu pengabang sereta mai pemeri kelai basa ngagai bilik ke baru ditampil anak sida,” ku iya nampung.

Maya datai ba rumah panjai orang indu bala lelaki disambut enggau tabuh enggau gendang sereta disibur ngena ai tuak baka ke nikika pengabang maya begawai kelimpah dibiau enggau manuk sereta digenselan ngena darah jani ba kaki tanga.

Sida ke dara enggau sida ke besai tuai ke niki bela ngerasuk ngepan kitai Iban sereta dibasa orang niti ruai tiga kali besundang lalu lebuh ke bejalai niti ruai sida disibur orang rumah panjai indu ngena tuak, ku iya.

“Suah mega bala lelaki diempang orang enggau kuta ba ruai kaban belayan indu ke mandal. Sida ngaga uti minta utai ari bala lelaki. Kuta suah agi diempang ngena tali nyentang ruai begulai enggau tawak, sangkuh, terabai, pedara dibap enggau pua kumbu.

“Bala lelaki enda tau mansa ngapa enti bedau muka kuta nya lalu sida ke disagi muka kuta dipilih ari orang ke pemisi laban mesti ninggalka pemeri ba kuta nya. Enti bala indu enda puas ati ka pemeri, dia sida bedau ngasuh mansa laban agi minta.

SABUNG JADI… Adat belaki bebini ti nitihka ripih pengawa nentuka kaul ditanggam seduai meruan tegap.

“Adat sida ke tuai kelia pemeri nya datai ari tajau, tawak, bebendai, pua kumbu enggau antu pala, tang diatu Iban nyau begunaka mata duit magang nyadika pemeri.

“Pemeri antu pala adat ke pemadu tinggi ti mai reti kitai berambunka nyawa muka kuta ngambi indu. Adat tu dikumbai orang ngetas ranyai tauka ngusaika kuta. Ditu bala indu enda tau enggai laban nangika diri kena adat sereta sumpah semengat orang ke ngempu antu pala nya,” ku Insol ngenang pemesai reti adat belaki bebini kelia.

Ketiga kali niti ruai sida diasuh orang duduk ba ruai orang indu sereta pengawa berandau nuntung mata panas padam. Utai ke dikerandau pasal adat, nguai enggau purih pantih ari sepiak-sepiak.

“Tu utai dikenangi sida ke enggai ngintu adat bebini-belaki betanya bepinta baka tu, laban sida nangika purih diri empu ditemu orang maya berandau enti purih sida bisi timpang.

“Udah randau enggau adat mansau, sida lalu miring sereta rami. Pagi siti indu lalu dibai pulai. Bala kaban belayan orang indu enggau sida serumah bela dikanggau nurun ngabang. Ba rumah lelaki baru orang melah ka seduai pinang jadi melelaki bini sereta rami sekayu rumah begulai enggau bala pengabang ke bisi datai,” ku Insol seraya madah, rindu amat enti bisi pengerami melah pinang diintu ba rumah panjai, kaban belayan ari rumah panjai sepemakai endang sampal datai.

NGEPAN PENUH… Sekeda ari gaya pekayan sida ke lelaki nurun ngambi indu.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

27 November 2023

Berita Terbaru

Regu Azam raja libas

REGU Azam dari Bintulu muncul juara Kejohanan Raja Pisak Ragak