Anang enggai rejista i-Suri

KUCHING: Semua indu ti gawa ngintu ruang bilik ti patut nganjung peminta diperansang nyereta Skim i-Suri ti nyadi wang turu mantu raban indu kelebih agi raban diselinting.

Sapit Menteri Besai Malaysia ti mega Menteri Pemansang Orang Indu, Ruang Bilik enggau Komuniti Dato’ Seri Dr Wan Azizah Dr Wan Ismail mansutka jaku nya lebuh ngulu Pengerami Hari Raya Eidulfitri Begulai Enggau Rayat di Matang Mall, Kuching ujung minggu nyin tadi.

Nitih ku penerang ari Opis Pemadah Nengeri (Japen) Sarawak, iya mega ngarapka bala kaban enggau ketuai parti bela chakah bejalaika kimpin tu begulai.

Ku iya, nyadi menteri ti menggi tanggungpengawa ba pekara Pemansang Orang Indu, Ruang Bilik enggau Komuniti, opis menteri iya udah ngelangkar sekeda program baka i-Suri iya nya program wang turu raban indu ti gawa ngintu ruang bilik aja.

Kenu ku iya, nyentuk 31 Mei 2019, sepenyampau 111,879 iku raban indu udah rejista i-Suri.

NGELALU TEMUAI… Penatai Dr Wan Azizah disambut enggau tanda asal Orang Ulu di Sarawak.

Rejista i-Suri di Sarawak naka hari bulan ti sama iya nya sepenyampau 17,980 iku.

Pia mega ku iya, opis menteri sida udah bejalaika kimpin i-Suri kenyau ari tumu pagi hari nyadi Program Ngempung Rayat Renggat Nengeri Sarawak di Mydin Mall Petra Jaya udah nerima timbal chukup manah ari mensia mayuh enggau raban diselinting.

Nyadi perintah ti baru manggai umur setaun, sida udah lalu deka naka ulih gawa nempa baru menua ti ditaluk tu, ku iya nampung.

Berebak enggau nya, Dr Wan Azizah mega bisi nyuaka pemeri ngagai empat iku penerima pemeri ti datai ari indai tunggal ti mujur nyeridi bala anak sida dataika ulih nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi.

Bala penerima iya nya Minah@Aminah Tambi, Helena Kitoh, Sharifah Tarini Tuanku Kana enggau Salina Yusof.

KEMERAH… Dr Wan Azizah betabi jari enggau ngerandau ngerampas bala rayat ti bisi datai ngulu Pengerami Hari Raya Eidulfitri Begulai Enggau Rayat.

Pengerami nya udah digulu nyauka 3,000 rayat pupu bansa ti enggau muai peluang betemu mua enggau Dr Wan Azizah.

Rambau pejalai sehari nyentuk iya ke Sarawak, Dr Wan Azizah mega ngelimpangka awak diri nemuai meri basa ngagai Tuai Pemegai Menua (TYT) Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud.

Udah nya iya ngatur randau enggau Kaunsil Ketuai Nengeri Keadilan Sarawak sereta bejadika Program Ngempung Rayat diatur Opis Menteri Pemansang Orang Indu, Ruang Bilik enggau Komuniti.

Sama datai Penyanding Penemu Khas (Pekara Sarawak) di Opis Sapit Menteri Besai Datuk Seri Hafsah Harun, Chairman Pengatur Program Datuk Ir Dr Nor Irwan Haji Ahmat Nor sereta bala temuai dipebasa bukai.