Asal Pulau Melayu bulih nama ba Kapuas Hulu

Pulau Melayu di Landjak, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Bekunsika cherita ari John Adam Gilbert Anyai ti kala nemuai ngagai menua Landjak, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Putussibau, Kalimantan Barat kira pejalai sejam setengah ari pasar Nanga Badau semak antara menua enggau Lubok Antu.

John sigi semampai nemuai kin laban bisi bala menyadi ambu iya di menua nya laban rindu meda rampa menua sereta rindu begulai enggau sida ti mentas bendar nerima penatai kitai.

Enti nemuai kin asai ke bedau genap utai dibantai enti sida enda nunggaka ai ijok enggau ai tuak.

Laban sida din ku iya sigi enda pungkang ai tuak, lalu ai ijok tu semina bisi diirup, semadi sida nyendia ngulihka nya kena nganti penatai kitai.

DANAU SENTARUM… Maya musim kemarau nyau bepuluh ton pemayuh ikan ulih orang dia laban danau nya nemu langkang kediri

Maya musim kemarau mega kala mega aku bebendar dibai sida ngulam ikan ti ulih sida begiga ba Danau Sentarum, iya nya danau ti dikumbai kitai Iban menua Sarawak tu nya Danau Majang.

“Ba danau tu sigi beberita mayuh ikan enda nyalah nyalah baka ba Logan Bunut semak Long Lama di Miri.

“Maya musim kemarau nyau bepuluh tan pemayuh ikan ulih sida dia laban danau nya nemu langkang diri.

“Pengabis danau nya ti langkang nyentuk ke sida ba menua nya ulih ngena hilux bejalai ba danau nya ngiga lauk ke alai danau nya langkang kira dalam timpoh lebih kurang tiga bulan.

“Tang danau tu nemu menuh ai baru enti sida ke ngiga ikan dia nyau tetemu ke siku baya putih ngeradai diri ba ai ti betakung ba danau nya,” ku John.

RINDU BEJALAI NERESA MENUA… John bediri ba Batu Titi Rawan

Iya madah, enti sida tepeda ke baya nya hari mesti bebali kudi lalu ujan enda nemu ngetu ngemenuh ke danau nya.

Nyadi enti maya hari ujan sereta angin balat bepuput, dia ai ba danau nya nemu begelumbang baka ai tasik sereta nemu bebuli nitih ke pusin angin ti mangka pulau ba danau nya.

“Suah orang karam laban nya lalu kala mega nya ngujungka orang ti karam parai lemas.

“Kira pejalai lima belas minit ngena perau mit ari Landjak nuju danau nya dia kitai tepeda ke siti pulau ti dikumbai sida Pulau Melayu,” ku iya.

John madah, nyadi kebuah pulau tu dikumbai sida Pulau Melayu nitih ku tusui sida, laban kelia bisi siku indu Iban ti jadi enggau Melayu lalu nitihka pengarap Islam.

“Indu nya ku jerita ngelarika diri ngagai pulau nya laban bala Dayak maya nya, iya nya Iban begulai enggau bala Memaloh benung nyerang sereta ngalah ke kampung Melayu di Landjak.

“Indu nya tadi lalu lari mai kandung laban takutka diri dibunuh orang ke nyerang nya.

“Nyadi datai iya ba Pulau Melayu nya dia iya nadai dititih ke bala orang ti udah ngalahka menua Landjak ngujung ke pulau nya lalu dikumbai sida Pulau Melayu,” ku John.

Nyadi ku iya, nitih ku tusui sida mega, lalu John empu pan kala meda, ba atas bukit ba tengah pulau nya bisi batu keramat siti ti selalu nyadi ke alai orang beniat.

“Nyadi ba baruh batu nya mega bisi digagaka perintah rumah endur diau tang udah jai bendar laban orang ti enda beradat datai kia ngenyaika utai ba rumah nya.

“Lalu munyi ku tusui ipar aku leboh sida ti ngetu berikan ba pulau nya suba, kira maya hari nyau salah kelala besabung petang, iya kala tepeda ke ini tuai orang siku datai nurun ari bukit nya nuju ngagai penyangkai perau ba pulau nya.

“Ini tuai nya ku iya ngena baju panjai burak lalu mai kelita sereta bebuk panjai peda ari belakang tang lebuh nyau datai semak ai, ini tuai nya lalu lesap enda temu tunga.

“Malam nya iya lalu bemimpi ini tuai nya madahka diri Indai Milai. Lalu ku kitai Iban ari Sarawak iya nya dikumbai kitai Indai Bilai lalu ku bansa Melayu dikumbai sida Nenek Kebayan.

“Lalu ba baruh endur penyangkai perau nya ku sida bisi lubang batu, dikumbai sida lubang nabau.

“Laban enti kayu dientak ke kitai ba batu di penyangkai nya sigi berupai baka ke bisi puang munyi utai ba baruh batu penyangkai nya,” ku John nerang silik agi.

Siti penyelai Pulau Melayu tu ku iya, pulau tu enda kala tengelam tauka ampoh maya ai besai, lalu enda mega nemu rangkai enti maya musim danau nya langkang.

“Ai ke ngelingi pulau nya sigi seruran dipeda baka nya belama ngelama tu, mesai nya belama.

“Nyadi aku ngarap kediri ba penemuai ke dudi ila ulih bemalam ba pulau nya laban ka nemu nama utai ke amat bisi nyelai nyadi dia, laban orang ke ngempu menua sigi semampai madah ke sida enda berani ka bemalam dia ngelama tu.

“Laban enti kitai enda berani nguji lalu ngarap ke tampung jerita tusui orang aja, kitai enda nemu ni pemendar siti siti jerita ba menua nya,” ku John nyimpul kenang.