Belanja besai deka diberi ungkup menua pesisir

“Kitai (perintah nengeri) deka ngemanahka penyambung internet, jalai alun, jematan sereta bekal karan enggau ai dikena peranak menua pesisir awakka sida bepenau ba ekonomi enggau teknologi.”

KUCHING: Penyampau RM7 bilion udah dikena ngemansangka insfrastruktur menua pesisir.

Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madah laban pengawa betanam padi endang pengawa sida ba menua pesisir nyadi projek pemansangka insfrastruktur patut dikemeratka ngagai sida awak enda tinggal dibelakang.

“Bisi RM9 bilion ba pemansang menua lalu RM7 bilion ba pemansang insfrastruktur menua pesisir.

“Kitai (perintah nengeri) deka ngemanahka penyambung internet, jalai alun, jematan sereta bekal karan enggau ai dikena peranak menua pesisir awakka sida bepenau ba ekonomi enggau teknologi,” ku iya.

Abang Johari madah pekara tu ba Pengerami Makai Lemai Gawai Renggat Nengeri 2019 ba sebuah hotel tebilang ditu, kemari.

Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg (empat kiba), Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas (tiga kiba) enggau Menteri Pelajar, Sains enggau Pansik Teknologi Datuk Sri Michael Manyin Jawong (dua kiba) meratika adat ngelingi pedarak ari bansa Bidayuh. -Gambar Ramidi Subari

Nangkan nya, iya madah asil ti pansut ari tanah tau nyadi dagang ba menua pesisir patut diperatika sereta semina Sarawak aja ngembuan penyelai ba pengerami.

“Kitai deka meri belanja besai ba insfrastruktur awakka peranak menua pesisir ulih betanam betupi chara moden baka buah enggau sayur.

“Semina Sarawak ngembuan penyelai laban ngintu Hari Gawai Dayak enggau Hari Raya, Bansa Dayak nanam padi lalu ngintu Hari Gawai tu dikena meri terima kasih ngagai petara,” ku iya.

Kelimpah ari nya, Menteri Pelajar, Sains enggau Pansik Teknologi Datuk Sri Michael Manyin Jawong ti nyadi Chairman Komiti Pengatur madah ngempu penyerakup amat beguna ba bansa Dayak.

“Lengkaka dulu runding politik ti nyelai laban kitai bansa Dayak meseti andalka pengeransing ati diri enggau ngambi teladan dalam komuniti kitai empu.

“Aku gaga ati meda Datuk Jaul Samion dichiri nyadi Pemangku Sekretari Nengeri Sarawak awakka nyadi peransang nembiak rebak baru diatu dalam dunya pelajar,” ku iya.

Hari Gawai Renggat Nengeri 2019 diintu ngena rambai jaku ‘Indi Awang, Indi Asung’ (Siti Ati, Siti Runding) lalu taun tu kaban bansa Bidayuh dipilih nyadi komiti pengatur.

Ngintu Hari Gawai mega udah diatur ba Rumah Panjai Annah Rais, Padawan kena 31 Mei ngagai 1 Jun, Kampung Pueh, Lundu kena 2 Jun, Kampung Duyoh, Bau kena 30 Mei ngagai 1 Jun nyin kemari.

Lalu deka mega diatur ba Palan Civic Bau kena 22 Jun sereta nutup Hari Gawai Renggat Nengeri ba Rumah Panjai Kampung Pichin kena 29 Jun ti deka datai.

Sama bisi datai ba pengerami makai lemai iya nya Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas, Pemangku Sekretari Perintah Nengeri Sarawak Datuk Jaul Samion, bala menteri, menteri muda enggau mensia mayuh.

BEJADI GAWAI…Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg (enam kanan) bejadi Pengerami Makai Lemai Gawai Renggat Nengeri 2019 ba sebuah hotel tebilang ditu, malam tadi.

Suara Sarawak