Trending

Kemansang manah TKPM diberi perintah – Uggah

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

KUCHING: Raban bejualka asil utai tanam di menua tu patut diberi peluang bejalaika pengawa betanam di Palan Pemansut Pemakai Meruan (TKPM) enggau ngerembaika ungkup sitak betanam (plot) sida empu sereta enda meri suwa ngagai orang bukai.

Lebuh mansutka jaku tu, Sapit Kepala Menteri ti nyadi Menteri Betanam Betupi Moden, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua Datuk Amar Douglas Uggah madah sida ti ngereja pengawa ngelaban atur sempekat ditetap deka nerima empas enda manah kelebih agi ba hak betanam betupi, ti tau dibatak pulai.

“Sida ti ditemu enda beamat ba pengawa ngemansangka ungkup sitak betanam deka ditinggang atur berat.

“Batang tuju palan tu ngambika asil pemakai ulih dipansut meruan lalu patut ditan sereta dikemansang,” ku iya.

Iya mansutka jaku nya pengudah bejalai ngabas sereta nemuai ngagai TKPM Semenggok, kemari.

MUJUR… Uggah temegah meda undang karang ke dipansut ari Stesyen Ikan Menua Ulu Semenggok begulai enggau Dr. Gluma Saban ari Opis Menteri Betanam Betupi Moden, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua (ari kiba) Dr. Alvin Chai sereta Dr. Richard (kanan).

Ku Uggah, urung 12 bengkah palan di Sarawak bisi disedia diatu, lalu pengawa ngintu baru infrastruktur benung chakah dipejalai nentuka palan nya meruan agi setipak enggau tuju sida.

“Bisi pekara ti patut enggau enda tau enda diadu baru di Semenggok ditu, pekara ke sama mega bisi nyadi di palan bukai.

“Aku mega udah ngasuh Opis Betanam Betupi beratika pemansut belanja ti chukup ungkup pengawa ngadu baru palan tu sereta bala ke bedaja ti udah dipilih bejalaika program enggau ngena,” ku iya.

Uggah disempulang Direktor Opis Betanam Betupi Dr. Alvin Chai enggau Sekretari Politik Kepala Menteri Dr. Richard Rapu baa tur pejalai nemuai nya kemari.

Kelimpah ari nya, Uggah mega chukup lantang beratika palan 52 hektar pemesai ulih matak mensia mayuh datai kia.

Ba lansa bukai, Uggah bisi bejalai nemuai ngagai Opis Pansik Berikan Menua Ulu Semenggok seraya meransang sida ngemeratka pengawa mansik enggau mansutka ikan inang.

“Bansa ikan asal ti manah dipeda baka ikan Arowana ti bisi pengulih besai ba makit menua luar.

“Inkubator mega deka disedia ba palan nya dikena ngemansangka eksport ti bepengulih besai,” ku iya.

Program ngintu ikan ba Sistem Tagang deka dipejalai lalu diatu udah bisi 77 bengkah palan disedia selampur Sarawak.

Tu dikena beratika kualiti ikan asal ba sungai enda dikachau sereta peranak diau ba genturung pendiau nya bulih pemansut belanja ari sistem tu, ku iya madah nyemetak.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

27 November 2023

Berita Terbaru

Regu Azam raja libas

REGU Azam dari Bintulu muncul juara Kejohanan Raja Pisak Ragak