Trending

RM14.8 juta diberi ungkup Skim Bantu Orang Tuai

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

“Berengkah bulan Januari enggau Februari tu tadi, urung 21,881 orang tuai bisi nerima bantu tu, lalu siku tubuh nerima bantu RM350.”

KUCHING: Malaysia dijangka nyadi menua mayuh orang tuai manggai taun 2030, ku Menteri Pengintu Pengelantang Pendiau, Komuniti, Indu, Ruang Bilik enggau Pemansang Anak Mit Datuk Fatimah Abdullah.

Iya madah nitihka pansik Opis Statistik Malaysia naka taun 2018, ari 2.8 juta rayat ba menua Malaysia 7.8 peratus sida nya berumur 65 taun ke atas.

“Diatu, urung 134 iku orang tuai diau ba Rumah Pengandai Tuai Sarawak ti nyengkaum 69 iku ba Rumah Pengandai Tuai Kuching, 39 iku ba Rumah Pengandai Tuai Sri Aman lalu 26 iku ba Desa Bina Diri Kuching.

“Enti ulih manah agi enti pemayuh sida tu dikurangka laban orang tuai endang patut begulai enggau bala anak sereta uchu ba rumah sida empu,” ku Fatimah.

Iya madah nya lebuh bejadika Program Terapi Seni enggau Muzik (Orang Tuai enggau Papa-Gelandangan) di sebuah hotel tebilang ditu, kemari.

Fatimah madah naka ke diatu, Opis Pengintu Pengelantang Sarawak udah meri urung RM14.8 juta ba Skim Bantu Orang Tuai.

“Berengkah bulan Januari enggau Februari tu tadi, urung 21,881 orang tuai bisi nerima bantu tu, lalu siku tubuh nerima bantu RM350.

“Pemadu mayuh nerima bantu tu ba menua Sibu enggau 3,303 iku orang nerima ditangkan enggau Kuching bisi 2,867 iku orang nerima,” ku iya nambah.

Tuju program tu dipejalaika ngambika orang tuai enggau orang seranta ngambi ulih ngelantangka ati sereta runding sida.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

27 November 2023

Berita Terbaru

Regu Azam raja libas

REGU Azam dari Bintulu muncul juara Kejohanan Raja Pisak Ragak