Trending

Penangul mayuh graduet Dayak nadai kereja patut diputar lengkas

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

KUCHING: Perintah Sarawak patut lengkas mutarka penangul bala graduet lebih agi bansa Dayak di nengeri tu ke apin teulihka pengawa.

Chairman Serakup Graduet Dayak Sarawak (SDGA) Gary Ningkan madahka, SDGA siti ari gerempung ukai dikuasa perintah (NGO) ba Sarawak ka seruran mansik sereta mantu raban graduet ke benung begigaka pengawa puang.

“Nitihka rikod ari Opis Statistik Malaysia (DOSM) graduet diploma enggau degree ke baru apus belajar sereta bedau bulih kereja nyau majak niki iya nya 22.5 peratus tauka urung 165,200 iku graduet nadai kereja ba taun 2019.

Penyampau tu terus niki ngagai 202,400 iku graduet nadai kereja ba taun 2020.

“Nya alai, aku berasai irau ati laban mayuh anak Sarawak ti bepengelandik nadai enggau nyaup ngemansangka nengeri tu, tambah mega sida napi penanggul baka ni deka mayar wang jali ketegal ti bedau bulih pengawa tetap,” ku iya.

Iya mansutka pekara nya ba webinar ke dikumbai ‘Narrowing The Gap, Broadening The Unity’ diatur Yayasan Perpaduan Sarawak, kemari.

Sama bisi ngambi bagi ba webinar tu iya nya Chairperson Komiti Hak Pendiau Rayat Malaysia (Suhakam) Datuk Dr Madeline Berma, Pengelicha ari Universiti Malaya Dr. Fumitaka Furuoka, Tuai Fellow Institut Iseas-Yusof Dr Lee Hwo Ann enggau Pemikir Digital ari Royal Dutch Shell ia nya Jurleo Jurit.

Udah nya, SDGA bisi mantaika perambu dikena nulung bala graduet bulih pengawa iya nya patut muka mayuh agi peluang gawa nengah program terus ngelawa nembiak pesisir laban sida bepenanggul bulih penerang pasal pengawa puang ketegal arus penyambung ti bedau menyana.

Pia mega, SDGA madah deka ngumpul data bala graduet ke apin kereja awakka sida iya ulih nyikap diri ngiga pengawa puang nengah program ke deka diatur SDGA baka program ‘Invent Space’.

Ba pengujung webinar nya Gary meransang bala nembiak rebak baru ke udah tembu belajar ba Palan Pelajar Tinggi (IPT) mesti berani besemekih tauka ransing nangkup sebarang aja pengawa taja menua benung betapi enggau pengerekai pandemik Covid-19.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

26 November 2023

Berita Terbaru