Pengelikun penguna jalai meseti dikemerat

SIBU: Menteri Kereja Raya Baru Bian madahka diri enda lantang ati meda pejalai projek Jalai Pan Borneo kelebih agi pakej jalai ari Miri ngagai Sibu.

Pengudah iya empu nguji jalai Miri ngagai Bintu enggau jalai Bintulu ngagai Sibu ketegal nerima mayuh kompelen ari mensia mayuh, Baru madahka mayuh jalai belubang ke ulih ngeruga pengelikun penguna ba jalai alun.

“Aku berasai enda lantang ati meda gaya jalai tu lalu bisi mayuh jalai belubang sereta pekara tu ulih ngeruga pengelikun penguna ba jalai alun, kelebih agi maya malam laban jalai ke belubang nya enda berupai dipeda,” ku Baru.

Baru madahka diri berasai irau ati meda gaya jalai nya enggau pengelikun penguna ti betengahka jalai alun nya.
Taja meretika pemar ditapi kunteriktor lebuh ngaga jalai alun nya, iya madahka sida mega meseti nitihka atur ke udah ditetap.

“Kunteriktor meseti ngembuan tanggungpengawa berundingka pengelikun penguna ba jalai alun.
“Opis Menteri aku deka matau silik pasal semua pejalai projek tu lalu aku enda belembut senentang pekara tu,” ku iya.

Baru mansutka jaku nya ngagai pemberita pengudah ngulu Pengawa Bejadi Penyambung Gelegar Jematan Batang Rajang ba Durin, ditu kemari.