Sebedau tama Zon Bintulu mesti dulu peresa chulit Covid-19

BINTULU: Peresa chulit sebedau tama ke Zon Bintulu entara inisiatif bukai disetuju Komiti Penyangga Penusah Bintulu (JPBB) dikena nentuka kes berampit dalam komuniti ulih ditagang.

Residen Bagi Menua Bintulu, Jack Aman Luat madahka pengawa dulu peresa chulit nya deka diterit berengkah 5 ngagai 18 April tu.

Ku iya, nitihka penerang ari Opis Pengerai Bintulu, tebal agi kes Covid-19 ba Bagi Menua Bintulu bepun ari pejalai sida ari luar Zon Bintulu lalu ngerampit komuniti enggau berampit ba endur gawa.

Nya alai ku iya, JPBB minta sida ti deka tama ke Zon Bintulu enda tau enda peresa chulit tiga hari sebedau bejalai.
Nambahka nya ku Jack, pemutus peresa nya mesti nyadi dokumen sukung maya minta permit polis ngambi ulih mindah ngagai zon bukai.

“Polis dipinta anang ngemendarka permit nya enti sida empai bisi pemutus peresa chulit.

“Sida deka ditagang ari tama ke Bintulu tauka deka dipasuk ngagai palan kuarantin pengelama 14 hari lalu semua ungkus kuarantin enggau beperesa deka dibayar sida empu enti sema sida ditemu nadai dokumen pemutus peresa chulit,” ku iya.

Suara Sarawak