HSL berbuka puasa bersama pengamal media di Sarawak.

Sekula Mission deka terus dibantu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

KUCHING: Unit Pekara Pengarap Bukai (Unifor) benung dalam perambu ngiga jalai mantu semua gerija di menua tu.

Menteri Muda Betanam Betupi, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua ti mega Penyanding Penemu Sekula Mission Anglikan Bagi Menua Kuching Datuk Roland Sagah Wee Inn madahka empas ari pengerekai penyakit Covid-19 mayuh aktiviti gerija enda ulih dipejalaika.

“Covid-19 meri empas ngagai gerija ngatur aktiviti baka selama.

“Nya alai, kami agi ngiga jalai baka ni mantu gerija di menua kitai, pekara tu agi diperunding,” ku iya.

Roland bejaku munyi nya rambau Nyuaka Chek Bantu ngagai Sekula Mission Anglikan Bagi Menua Kuching di sebuah hotel ditu, kilah ensana.

Ku iya, bantu nuju sekula mission nyadi sebagi ari bantu Perintah Sarawak dalam ngemanahka enggau ngemansangka infrastruktur sekula mission.

“Kami endang ngemeratka pekara pelajar di menua ukai semina nyadi palan ngiri penemu tang mega ngerembaika penemu awakka bala nembiak ulih meri pulai baru pekara manah ngagai komuniti,” ku iya.

Kemari, penyampau RM6 juta agih belanja nengah Unifor diberi ngagai 50 buah sekula mission Anglikan di Bagi Menua Kuching, Lundu, Padawan, Samarahan, Serian, Sri Aman, Betong, Saratok enggau Miri.

Nangkan ke nya, Roland madahka polisi meri bantu ngagai sekula mission tu deka terus dipejalaika seagi Gempung Parti Sarawak (GPS) merintah Sarawak.

“Kitai deka neruska polisi bantu tu seagi GPS megai perintah.

“Kitai deka neruska bantu nya laban kitai sayauka Sarawak, laban menua Sarawak mesti dijaga orang Sarawak empu,” ku iya.

Sama bisi datai Direktor Unifor Richard Lon, Bishop Gerija Anglikan Sarawak enggau Brunei Rev. Datuk Danald Jute, Chairman Kaunsil Sekula Kristian Sarawak Douglas Tan, Chairperson Pemesai Pelajar Gerija Anglikan Caroline Jelenie Chuat enggau ke bukai.

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

31 Mac 2023

Berita Terbaru