SIDS: Gaga dagang pua kumbu

Pua kumbu ngembuan penau, anang nejuka iya semina nyadi pesaka

SIBU: Raban Serakup Indu Dayak Sarawak (SIDS) patut ngerembaika pengelandik nenun Pua Kumbu ngagai pengawa dagang.

Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas madah, kebuah pia laban Pua Kumbu Iban ngembuan penau sereta ulih narit ati mensia mayuh lebih agi ba pengawa main asal renggat dunya.

“Anang ngelakka Pua Kumbu semina nyadi pesaka asal.

“Kena mih penau dikembuan ari pua kumbu nya ba pengawa ngenataika asil pemisi, ngelakuka iya ba internet tauka ba pengawa e-dagang,” ku iya.

KENANG… Uggah sereta tuai pengerami Makai Malam Pra Gawai bagi Menua Sibu, Angelyn Uchi Maseng (tujuh ari kiba) begambar enggau bala pemenang Pekit Pua Kumbu ditu, kemari.

Uggah madah munyi nya lebuh nyadi temuai ti dipebasa ba pengerami Makai Malam Pra Gawai bagi Menua Sibu, ditu, kemari.

“Sediaka bekal ba perengka guna kita, lalu pejalaika pengawa ngelakuka makit nya,” ku iya.

Uggah ti mega nyadi Menteri Betanam Betupi Moden, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua madahka opis menteri iya deka seruran nyukung sida ke bejalaika pengawa tu.

Iya chukup gaga enggau inisiatif ti dipejalaika sida SIDS pampang Sibu ti diketuaika Datuk Alice Jawan ba pengawa mungkal kelas belajarka ngaga Pua Kumbu sereta pekit dikena ngiga orang ti pemadu landik dalam pengawa nenun.

Iya madahka tu deka nyadi siti pengawa ti panjai, pemansang ti deka seruran diteruska sereta ngetanka seni bansa Iban.

Berebak enggau nya, iya minta raban SIDS sereta Gerempung Bansa Dayak Sarawak (SDNU) berundingka pengawa betanam chara moden.

“Kitai patut ngambi ulih ari tanah ti dikembuan kitai.

“Perintah diatu benung ngubah sektor betanam menua kitai, lalu mayuh program ti ditumbuhka ti ulih dikena kitai,” ku iya.

Iya mega madah barang sapa ti bisi juluk ati ba pengawa nya tau berandau enggau opis menteri iya.

“Kitai tau berandau enggau panjai ari bekaul enggau kus latih ti engkeman sereta ngiga bekal perengka ti diguna.

“Kitai patut ngambi peluang ari mayuh bengkah program tu ti seriris enggau tagit perintah ti deka nyadika nengeri tu siti nengeri ti ngaga eksport pemakai manggai taun 2030,” ku iya.

Kelimpah ari nya, ngelansa pengerami Gawai Dayak ti deka datai, Uggah madahka bansa Dayak mengkang beserakup enda ngira pengarap enggau penatai.

“Kitai ngembuan mayuh macham pengawa asal ti dikemansangka belama sereta agi diintu nyentukka sehari tu.

“Tu nyadi pekara ti chukup ngemegahka tiap iku kitai,” ku iya.

Iya nambah, pengerami Gawai siti maya sida nembiak Dayak ke rebak baru belajarka pengawa asal sereta mai penemu nya ngagai nembiak ke baru jemah ila.

Uggah mega nambah tu meh peluang ti patut dikena raban bansa Dayak mandangka penyelai pengawa asal kitai ngagai menua sereta dunya.

“Kitai tu ti nyadi pun ngagai penumbuh mayuh bengkah bansa sereta pengawa asal di Malaysia.

“Aram kitai sama ngintu pengerami tu enggau nadai laya ketegal pekara ti mit.

“Kitai patut sama betunga mua, berandauka chara ti patut dikena kitai ngemansangka komuniti kitai, ngambika kitai ulih sama mansang enggau komuniti bukai,” ku iya.

Rambau pengerami nya, iya madahka meri geran RM 50,000.00 ngagai SIDS pampang Sibu.

Sama ngulu pengawa nya, Kaban Parlimen Kapit Datuk Alexander Nanta Linggi ti meri RM 10,000.00 sereta Kaban Kaunsil Nengeri (Adun) Nangka enggau Bukit Goram Dr Annuar Rapaiee enggau Jefferson Jamit sama meri bagi diri RM 5,000 siku.

Seraya, ba pengerami malam nya mega dipandangka semilan iku pemekit ngambi bagi dalam pekit Kumang Gawai.

Olivia Gundi mujur bulih gelar Kumang, lalu Gloria Malong sereta Wati Assan mujur bulih penuduk kedua sereta ketiga.