Tanam mayuh agi lada burak

SARATOK: Bala pekebun mit lada di menua tu diperansang bejalaika Skim Nanam Baru Lada kelebih agi nanam lada burak belemak.

Menteri Pengawa Bekebun enggau Komoditi, Willie Mongin madahka lada burak belemak nya diatu chukup berega le alai rega tau manggai RM25 sekilo seraya gred lada kualiti eksport RM8.50 sekilo.

Wilie madahka opis menteri iya nengah Majlis Lada Malaysia (LLM) keran bejalaika bemacham inisiatif dikena mantu pekebun mit lada ba menua tu.

Ku iya, lada nya entara utai tanam ke agi berega kelebih agi lada kualiti premium.

Willie mansutka jaku nya rambau Pengawa Nyuaka Baucher Bantu Pakej Peransang Ekonomi (Prihatin) enggau Skim Nanam Baru Lada diatur ba Rumah Chunggat, Munggu Ubah, Kabo, Saratok apin lama ke udah.

“Lada tu entara utai tanam pemadu mayuh ditanam ba Sarawak ba tanah pemesai 7,557 hektar tauka 98 peratus ari 7,730 hektar kebun lada ba selampur Malaysia enggau udah mansutka asil 30,000 tan metrik.

“Lada Malaysia lebih agi lada Sarawak mengkang nerima peminta tinggi taja kitai besemekih enggau menua pemansut besai lada baka Vietnam enggau Indonesia,” ku iya ti mega Kaban Parlimen Puncak Borneo.

Sama datai Sapit Menteri Pengeluar Kuasa enggau Pengeraja Asal, Ali Biju enggau bala ejensi perintah, pemesai ari LLM, bala tuai rumah sereta bala bukai.

Berita penuh ba Ruai 6 pagila.

Suara Sarawak